2018Verhalen

De dromen van een honderdjarige
 
Leeuwarden is Culturele Hoofdstad van Europa 2018. En dat niet alleen, de hele provincie is Culturele Hoofdstad. Een provincie en een stad die samen Culturele Hoofdstad zijn, dat is bijzonder en daar mogen wij trots op zijn. Wij vieren de start van dit jaar met een openingsweekend op 26 en 27 januari 2018.
 
2018Verhalen - Voor alle Friese musea de hoofdrol op de vrijdagavond, ook voor Museum Hindeloopen-Stichting Hidde Nijland.
 
Afgelopen vrijdagavond hebben vijf vertellers bijzondere verhalen vertelt over het museum maar ook over Hindeloopen:
Riemkje Pitstra vertelde een bijzonder kinderverhaal, die bij de volwassenen ook in de smaak viel.
Tine Nieuwland en Baukje Jäger vertelden op hun eigen unieke manier het verhaal van 'Ame Gijs
Fedde de Vreeze vertelde het verhaal van 'de Hindelooper kaaig', een prachtig volksverhaal die tot voor kort niet erg bekend was.
Marijke Griek vertelde haar verhaal in het Hylpers, het ging bij haar over 'Het kwade wiif van Hylpen', ook niet Hindeloopers konden het verhaal goed volgen!
Conservator Maurice Wery vertelde over het leven van Hidde Nijland, de grondlegger van ons museum, maar ook over het museum van nu en in de toekomst.
 
Onder het genot van een kopje koffie of thee werd er met grote interesse geluisterd naar de mooie verhalen.
We kunnen terugkijken naar een geslaagde avond!