Museum Hindeloopen 1919-2019

Vieren en herdenken 100 jaar Museum Hindeloopen
 
Op 16 juli 2019 bestaat Museum Hindeloopen honderd jaar. Hidde Nijland, ondernemer en verzamelaar, schenkt zijn collectie Hindelooper volkskunst in 1917 aan de stad Hindeloopen. Na twee jaar voorbereiding opent het museum op 16 juli 1919 haar deuren.
 
Bestuur en directie staan graag stil bij dit bijzondere jubileum. De ontstaansgeschiedenis van ons museum onderscheidt ons van de vele andere Friese musea. Bovendien: in 2020 zal duidelijk worden wanneer en in welke vorm de ‘vernieuwbouw’ van ons museum plaats zal vinden. Trots terugkijken waarom men in het verleden een ‘Museum Hindeloopen’ stichtte, gaat hand in hand met vooruit kijken en aantonen waarom ons museum tot de ‘buitencategorie’ - aldus gedeputeerde Sietske Poepjes - behoort.
 
Uitdaging
Destijds vond men het de moeite waard om een Hindelooper museum op te richten. Honderd jaar later moet het museum opnieuw laten zien relevant te zijn. De presentatie van Museum Hindeloopen als centrum voor de Hindelooper cultuur en Hindelooper erfgoed kan gedurende dit jubileumjaar voor het eerst breed uitgedragen worden. De uitdaging is om onze boodschap voor een zo breed mogelijk publiek aantrekkelijk te maken. Een publicatie, een symposium, een tentoonstelling, restauratie van twee historische schilderijen gaan samen met publieksactiviteiten en lezingen. Dit alles met hulp van onze Vereniging Vrienden van Museum Hindeloopen.
 
Wat gaat er gebeuren?
  • De uitgifte van een boek over de Friese geschiedenis van Hidde Nijland.
  • Restauratie van twee historische schilderijen Hidde Nijland.
  • Speciale aandacht in het museum voor de stichter Hidde Nijland.
  • Realisatie van de tentoonstelling `Sits, een wereldproduct in Hindeloopen’.
  • Symposium en lezingen over cultuur en erfgoed, kenniscentrum immaterieel erfgoed.
  • Jubileumfeest op vrijdag 20 en zaterdag 21 september.
Publicatie boek
Het museum geeft een boek uit waarin met behulp van enkele gastauteurs aandacht wordt besteed aan: de Friese familiegeschiedenis van Hidde Nijland, het Dordrechts Museum, het Zuid-Afrikaans Museum, Hidde Nijland als verzamelaar, omgang met moderne kunstenaars, zijn zoon Dirk Hidde Nijland en het tot stand komen van het museum in Hindeloopen.
 
Restauratie historische portretten Hidde Nijland
Voor zowel de publicatie als de tentoonstelling is het van belang dat beide stichtersportretten in de eigen collectie van Museum Hindeloopen werden gerestaureerd. Deze portretten zijn geschilderd door gerenommeerde kunstenaars. Het portret door Jozef Israëls dateert uit 1902, het andere portret is geschilderd door Dirk Hidde Nijland, ‘zoon van’ en dateert uit 1919.
 
Hidde Nijland in het museum
In het museum wordt een kleine tentoonstelling ingericht rondom Hidde Nijland en de stichting van ons museum. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de eigen collectie waaronder het portret door Jozef Israëls en het portret door zijn zoon Dirk Hidde Nijland.
 
Tentoonstelling ‘Sits, een wereld product in Hindeloopen’
U ziet sitsen objecten die hun plaats hadden in een Hindelooper interieur, maar ook vele kledingstukken. Een groot deel van de objecten is afkomstig uit de verzameling van Hidde Nijland.
De tentoonstelling is nog te bewonderen tot en met 31 oktober 2019.
 
Programma jubileumfeest
Vrijdag 20 september
• 11.00 uur -  ‘Hidde Nijland’ loopt met de verklede kinderen van  basisschool ‘De Skulpe’ naar het 100-jarige museum.
Zaterdag 21 september
• 10.00 - 17.00 uur - Bezichtiging van de Boeier “Maria Pauline” in  de Hindelooper haven.
• 14.00 - 17.00 uur - Workshops met Hindelooper stoffen en schilderwerk. Optreden van ‘Boukje en Sjoukje’.
• 14.00 - 17.00 uur - Straattheater door Hindeloopen met spectaculaire acts zoals The Walking Treeman, Clown Mischa en Vuurspuwers.
• 19.00 uur - Aanvang belevingskuier ‘100 jaar eigen-aardigheden  Museum Hindeloopen’. Opgeven bij het museum!
• 19.00 - 23.00 uur - Swingende muziek van Dixielandband Dixie7 in de feesttent. Vrij entree.
Op jubileumdagen gratis entree.