Vacature directeur

PROFIEL EN FUNCTIE DIRECTEUR
De organisatie
 
Museum Hindeloopen wordt beheerd door de Hidde Nijland Stichting. Het is een zelfstandig en eigentijds museum dat beschikt over een omvangrijke en gevarieerde collectie. De Hindelooper cultuur, die in al haar facetten vertegenwoordigd is, staat op de UNESCO Werelderfgoedlijst van immaterieel erfgoed.
De doelgroep van het museum kan het best worden omschreven als breed en varieert van scholen tot bewoners van de regio en ver daarbuiten. Ook op toeristisch vlak draagt het museum haar steentje bij en biedt het een inkijkje in de identiteit van het unieke stadje Hindeloopen. Een stad met een roemrijk verleden, één van de Friese elf steden. Doel van het museum is de uitzonderlijke universele waarden tot leven te brengen waardoor kennis en begrip ontstaan voor historie, heden en toekomst. Van schilderkunst tot sitsen, van scheepvaart tot handel. Van rijkdom en armoede en van een prachtige eigen taal.
Museum Hindeloopen is Hindeloopen!
 
De organisatie van het museum is grofweg te verdelen in: bedrijfszaken, publiekszaken en collectiezaken. Zes medewerkers vullen 4 fte’s.
In en rond het museum zijn verder ca. 15 vrijwilligers actief.Daarnaast kan het museum rekenen op de medewerking van 125 vrienden die verenigd zijn in de Vereniging Vrienden van Museum Hindeloopen.
 
Museum Hindeloopen is professioneel, flexibel en toekomstgericht. Op dit moment wordt gewerkt aan herinrichting en uitbreiding van het museum.
De komende jaren ligt het accent van de functie van Museum Hindeloopen op:
 • versterken van de positionering zowel lokaal, nationaal als internationaal;
 • organisatie van publiekstentoonstellingen, wisselexposities en evenementen;
 • uitbouwen van de marktpositie, ontwikkelen van nieuwe producten en samenwerking met derden;
 • versterken van de positie van het museum in de samenleving;
 • ontwikkelen van een museumbeleidsplan 2024 – 2028.
Wij zoeken een
DIRECTEUR
 
die enthousiast is en de ambitie heeft om de huidige koers verder uit te zetten. U hebt een duidelijke artistieke visie. U vertaalt, op creatieve en oorspronkelijke wijze maatschappelijke ontwikkelingen naar het vernieuwde museum, u hebt gevoel voor de politieke krachtenvelden en bent het gezicht van het museum naar buiten. U bent een verbinder en betrokken persoonlijkheid. Respectvol, inspirerend en enthousiasmerend voor de medewerkers en vrijwilligers. U hebt een langetermijnvisie en ervaring op het gebied van strategisch organisatiebeleid, bij voorkeur in een publieksgerichte organisatie.
U bent betrokken bij de wereld van kunst, cultuur en geschiedenis en beschikt over een uitgebreid relevant nationaal en internationaal netwerk.
 
FUNCTIEBESCHRIJVING
 
De directeur geeft leiding aan team van medewerkers en vrijwilligers, is aanspreekpunt voor vrienden en fondsen en legt verantwoording af aan het bestuur.
De directeur is integraal verantwoordelijk voor de uitvoering van het strategisch en operationeel beleid van Museum Hindeloopen.
 
De directeur:
 • is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en de kwaliteit van de tentoonstellingen en programma’s;
 • is het gezicht van Museum Hindeloopen, draagt de visie en het beleid uit, positioneert het museum en bezoekerscentrum en behartigt de belangen;
 • geeft leiding en sturing aan de organisatie en heeft daarbij oog voor de operationele werkzaamheden; is daarbij gericht op verdere professionalisering van de organisatie als geheel;
 • verbindt, inspireert en enthousiasmeert de medewerkers en de vrijwilligers;
 • initieert samenwerking en gaat strategische allianties aan;
 • creëert en benut kansen voor het verwerven van additionele middelen, subsidies, fondsen en sponsors;
 • onderhoudt contacten met overheden, fondsen, sponsors, zakelijke partners, andere musea en relaties en bouwt het netwerk verder uit;
 • is verantwoordelijk voor het financieel beheer, de begroting en de investeringen;
 • neemt deel aan de vergaderingen van het bestuur;
 • beheert de collecties en onderzoekt de geschiedenis van Hindeloopen in al haar facetten.
Functie-eisen
 • academisch werk- en denkniveau;
 • artistieke visie;
 • kennis van en inzicht in identiteit van de regio, museumbeleid en kunstbeleid;
 • aantoonbare kennis op het gebied van kunst, cultuur en geschiedenis;
 • ervaring in het vormgeven van strategisch beleid en het leidinggeven aan een organisatie, bij voorkeur in een publieksgerichte organisatie;
 • kennis van en inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen in relatie tot musea;
 • ruime ervaring met het bestuurlijk, politieke krachtenveld binnen de cultuursector;
 • financiële kennis van zaken en bedrijfseconomisch inzicht;
 • een relevant netwerk, zowel nationaal als internationaal, met de bereidheid dit uit te bouwen;
 • goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden in het Engels en Duits;
 • mondelinge uitdrukkingsvaardigheid in het Fries of de bereidheid om die te verwerven;
 • in het bezit van een rijbewijs;
 • woonachtig in Fryslân of bereid om in Fryslân te gaan wonen.
Competenties
 
ambitieus, ondernemend en resultaatgericht;
gevoel voor commercie en marketing;
analytisch en besluitvaardig;
heldere eigen visie;
politiek en bestuurlijk sensitief en diplomatiek;
inspirerend en enthousiasmerend;
leider, die kan verbinden;
creatieve, communicatieve en sociale vaardigheden.
 
ARBEIDSVOORWAARDEN
 
Het betreft een functie van 0,6 – 0,8 fte. Salaris in overleg, afhankelijk van kennis en ervaring. Minimaal
€ 3.535,- maximaal € 4.738,- bij fulltime equivalent. Wij volgen de Museum-cao. De functie is in eerste instantie voor een jaar met de mogelijkheid tot verlenging.
 
INTERESSE
 
Herken je jezelf in bovenstaande profiel en functie? Dan zijn wij benieuwd naar jouw reactie. Een motivatie en CV zien wij graag uiterlijk 27 juli 2022 per e-mail (info@museumhindeloopen.nl) tegemoet,
onder vermelding “vacature directeur”. De eerste gesprekken met kandidaten vinden plaats in de eerste week van augustus 2022.
Meer informatie over de inhoud van de functie is verkrijgbaar bij Jelle Brouwer, directeur Museum Hindeloopen (06 - 22236689) of Koen Eekma, voorzitter Hidde Nijland Stichting Hindeloopen (06 - 52600359).