Kinderactiviteiten

Een tsaar op bezoek in Museum Hindeloopen!

Op dinsdagmiddag en woensdagmiddag in de voorjaarsvakantie waren er weer kinderactiviteiten in Museum Hindeloopen. Via een spannend verhaal kwamen de kinderen terecht in Sint Petersburg in Rusland. Schipper Auke Wybesz wilde daar handel gaan drijven.  Hij sprak af met een aardige koopman en zijn vrouw. Maar… hij wist niet dat die kooplui de tsaar met zijn vrouw waren! Auke vond de vrouw zó aardig dat hij haar om een ‘pap’ (Hylpers voor kus) vroeg. Maar toen hij later in de gaten kreeg aan wie hij een kus had gevraagd, werd hij bang dat hij de gevangenis in moest. Gelukkig liep alles goed af.
Tot verrassing van de kinderen kwam plotseling tsaar Peter zelf Museum Hindeloopen binnen om een Russische ‘papdans’ te doen.
Daarna werden in groepjes spelletjes gedaan die te maken hadden met de landen aan de route naar Sint Petersburg. Zo konden de kinderen trollen omver gooien, zich heel dik aankleden tegen de kou, muizen vangen met de scheepskat, Pipi Langkous puzzels maken en tot slot de betekenis van de Hindelooper staatnamen raden. Zo dachten veel kinderen dat vroeger in de Kaelestrete (Kalverstraat) veel kale mensen woonden.
Tot slot gingen de kinderen aan de slag met het versieren van Matroesjka’s en het maken van een planbord waarop allerlei zaken van de reis werden geplakt of gehangen. Bijvoorbeeld een landkaart van de route naar Sint Petersburg en een kompas.
Beide middagen was Museum Hindeloopen vol met enthousiaste kinderen en hun aanhang.
Ondanks de beperkte ruimte weten de vrijwilligers er altijd weer twee geweldige middagen van de maken. Er waren zelfs kinderen die beide middagen kwamen. Dat ze het verhaal twee keer hoorden was voor hen geen enkel probleem!
 

Cees Race met heel veel kinderen in het museum!

Wie is Cees Race? Inmiddels weten heel veel kinderen uit Hindeloopen en omgeving wie hij is.......een echte brokkenpiloot.
Hij wilde graag aan iedereen laten zien hoe goed hij kon racen op een skelter, helaas pakte dat verkeerd uit.
Gelukkig dat er zoveel kinderen waren die hem in het museum opvingen en hij mocht samen met hun leuke spelletjes doen.
Zoals een auto maken van ontbijtkoek en pepernoten of vliegtuigjes van papier maken en uitproberen maar ook verschillen zoeken in de expositieruimte van Anna Sikkes.
 
Vervolgens mochten de kinderen een vervoermiddel op een houten plank timmeren, of een tak versieren.
Heel wat mooie kunstwerken zijn met de kinderen naar huis gegaan!
 
 

 

Feestneuzen in Museum Hindeloopen!

Op 2 en 3 maart wemelde het van de feestneuzen in Museum Hindeloopen. De actie ‘Help pake en beppe de vakantie door’ bestond 15 jaar. Het museum was binnen en buiten versierd en er werd gefluisterd dat er een gekke figuur op bezoek zou komen. Alle kinderen in de propvolle ruimte wachtten in spanning af. Opeens ging de deur van het museum open en struikelde er een clown naar binnen. Hij wilde ook naar het feest maar kon zijn feestneus niet vinden. 
Hij dacht: In een museum bewaren ze van alles, dus misschien is er ook wel een feestneus. De kinderen lieten hem allerlei neuzen zien, zelfs een heksenneus , maar de echte feestneus was er niet bij. Tot een kind ontdekte dat de neus in zijn sok zat!
 
 
 
Toen kon het feest echt beginnen. Overal waren feestspelletjes in het museum. Ze maakten hun gezichten mooi en knutselden muziekinstrumentjes.
Ook bekeken ze ‘gekke’ voorwerpen van vroeger zoals een stoof. Een kind merkte op: ‘Us beppe hat ek sa’n ding. Stiet in blom op.’  
Toen iedereen klaar was met de spelletjes vormden de kinderen een orkest met de clown als dirigent. Natuurlijk hoorde daar voor ieder kind een echte feestneus bij. Uit volle borst werd gezongen: ’Clown waar was je feestneus!’
Na een uurtje knutselen gingen de kinderen tevreden naar huis met de feestneus en hun feestlampje.
De vele vrijwilligers en de leden van de werkgroep ‘Kinderactiviteiten ‘ van de Vrienden van Museum Hindeloopen konden aan de slag om het museum weer feestvrij te maken.