Lezingen

Lezingen in het seizoen 2019-2020

Zondag 24 november 2019 - 15.00 uur

De Hanze: van hecht verbond naar los stedennetwerk

De Hanze behoort tot één van de historische fenomenen die tot op de dag van vandaag tot de verbeelding spreken. Bedrijven, scholen en instellingen tooien zich met het label Hanze. Citymarketeers werven drommen toeristen door hun stad als een Hanzestad te afficheren. Europolitici zien in de Hanze graag een voorafspiegeling van een modern Europa. Bolsward en Staveren wijzen graag op hun Hanzeverleden, terwijl ook Hindeloopen weleens met die gedachte flirt.
 
Niettemin zijn de misverstanden over de aard en organisatie van de Hanze legio. Dat wordt deels veroorzaakt doordat ook onder historici er nog veel wordt gediscussieerd over de aard en de betekenis van de Hanze. De afgelopen decennia is het beeld van de Hanze grondig bijgesteld en werd afgerekend met het gangbare idee over de Hanze als hechte stedenbond. Tegenwoordig wordt dit economisch en politiek samenwerkingsverband van steden en kooplieden, dat vier eeuwen in diverse gedaanten stand hield, beschouwd als een zeer los netwerk waar maar al te vaak eigenbelang prevaleerde.
 
Hanno Brand, bijzonder hoogleraar namens de Fryske Akademy aan de Rijks Universiteit Groningen, doet onderzoek naar de geschiedenis van de Friese maritieme handelsnetwerken tussen 1000 en 1800 en op de relaties tussen de Hanze en de Nederlanden in de late middeleeuwen. Op zondag 24 november geeft hij een lezing over de Hanze, met als belangrijkste vraag: wat was de Hanze nu eigenlijk en wat kon zij betekenen voor de kooplieden en steden in de Nederlanden en in Friesland?
 
 
Zondag 19 januari 2020 - 15.00 uur
Klippfiskpionier - lezing door Jan de Vries
 
Zondag 16 februari 2020 - 15.00 uur
Fryske steden aan het water - lezing door Gabriel Vriens
 
Zondag 22 maart 2020 - 15.00 uur
Talloze 'Turkse' tulpen - lezing door Margaret Breukink