Lezingen

Lezingen in het seizoen 2017 - 2018

 

Zondag 21 januari 2018 - 15.00 uur

Trekschuiten, beurtschepen en binnenvaart

Buitenlanders die in de 17de eeuw op reis waren in Nederland, waren zeer onder de indruk van de trekschuiten en trekvaarten. Dit unieke en uiterst betrouwbare stelsel van openbaar vervoer werd ook in Friesland uitgerold. De eerste Friese trekschuit voer in 1646 tussen Harlingen en Leeuwarden.
 
Meindert Seffinga, directeur van het Fries Scheepvaartmuseum te Sneek, belicht in zijn lezing waarom de trekschuit zo uniek was en waarom steden er veel geld voor over hadden om ook een trekschuit te laten varen.
 
Beurtschepen waren vergelijkbaar met trekschuiten. Samen vormden ze de infrastructuur, die groei en welvaart mogelijk maakten in de waterrijke gewesten Holland en Friesland in de 17de en 18de eeuw. Bij de beurtvaart zal Seffinga ook aandacht besteden aan de beurtdiensten vanuit Hindeloopen.
De zeilende binnenvaart speelde daarnaast eeuwenlang een belangrijke rol in het vervoer van vracht. Bijna elk dorp in Friesland was in de 19e en het begin van de 20e eeuw via het wijdvertakte vaarwegennet per schip bereikbaar. Maar waren de Friese binnenschippers ook beurtvaarders? En hoe leefden en werkten ze aan boord van hun schip?
 
Allemaal vragen, die beantwoord zullen worden door Meindert Seffinga in zijn lezing.
 
Zondag 18 februari 2018 - 15.00 uur
Water in Fryslân door Karel Gildemacher
 
Zondag 18 maart 2018 - 15.00 uur
Buitenplaatsen in Fryslân door Rita Radetzky