Lezing

Lezing Gabriël Vriens op 16 februari

Het ontstaan van de Friese steden aan het water
 
De Friese steden kennen een lange ontstaansgeschiedenis; iedere stad op haar eigen wijze. Binnen de stadsgrenzen waren de meeste steden onafhankelijk, maar een grote bovenlokale rol hebben ze nauwelijks gespeeld. Wat opvalt is, dat ze allemaal in het kleigebied van Friesland liggen. De binding met het water en de vruchtbare gronden is duidelijk zichtbaar.