museum

Lezing op zondag 25 november

Het Hindeloopen van Joost Halbertsma
 
Dominee Joost Hiddes Halbertsma (1789-1869) was Fryslân met hart en ziel toegedaan. Geboren in Grou, in 1822 als dominee naar Deventer vertrokken, bleef hij zich interesseren voor de Friese geschiedenis, zoeken naar oude verhalen en onderzoek doen naar oude culturen. Zijn huis begon steeds meer op een museum te lijken doordat hij alles verzamelde wat met de Friese identiteit te maken had.
 

Minister van Engelshoven

bezoekt Museum Hindeloopen

 

Op vrijdag 17 augustus bezocht de minister van cultuur, onderwijs en wetenschap het Museum Hindeloopen.

Zij ging daarmee in op de uitnodiging van het museumbestuur in maart van dit jaar gedaan. Aanleiding was de aanbieding van haar Cultuurbrief 2018 in Rotterdam, waarbij zij aangaf “hoe cultuur een verbindende kracht in de samenleving kan zijn”. De rijkdom van het Hindelooper erfgoed noemde zij als sprekend voorbeeld.