Visserij

Rond 1880 werd de visserij een belangrijke bron van inkomsten in Hindeloopen.

In 1880 had de stad een vissersvloot van ca. 8 schepen met in totaal 16 vissers. In 1900 waren dat er al 75 met een bemanning van 192 personen.

De visserij in Hindeloopen bestond grotendeels uit seizoenvisserij. Er werd vooral op haring (februari en maart) en ansjovis (april en mei) gevist. De rest van het jaar verdienden de mannen op andere wijze de kost bv. als binnenschipper of op de Noordzeeloggers.

In 1932 kwam er door de aanleg van de Afsluitdijk een eind aan de bloeiende visserij in Hindeloopen.