Beeldmateriaal

Wanneer u wilt beschikken over foto’s van collectiestukken of beeldmateriaal – bijvoorbeeld ansichten – uit onze collectie, dan kunt u een verzoek richten aan info@museumhindeloopen.nl. Wij vragen u in uw verzoek te vermelden met welk doel het beeldmateriaal wordt aangevraagd. Afhankelijk van het doeleinde kan het museum een vergoeding vragen voor het gebruik van beeldmateriaal.