Steun het museum

Schenken en/of nalaten: steun behoud van het cultureel erfgoed van Hindeloopen.

Als u er voor voelt om het museum fiscaal gunstig te steunen, dan kunt u dit doen d.m.v. een schenking of een bedrag van uw toekomstige nalatenschap legateren aan het museum. Dat laatste geschiedt ook wel in natura, wij ontvangen wel eens museale objecten.
Het bestuur, de directie, het personeel, vrijwilligers en de vrienden van het museum zullen erg dankbaar zijn voor elke vorm van financiële ondersteuning die zij ontvangen. 
Als u meer informatie wenst over schenken en legateren, dan kunt u contact opnemen met de directeur van ons museum de heer Jelle Brouwer. (contact via het museum)