Interieurs

Hindelooper interieurs

Bent u ook nieuwsgierig naar hoe de Hindelooper huizen er rond 1740 uitzagen met al die beschilderde meubelen en die bonte kleding?

Op de eerste verdieping stapt u een Hindelooper huis binnen. De mooie kamer, de buitenkamer, lag aan de achterkant van het huis. Daar keek men uit op de vaart, op het water, dat zo’n belangrijke rol speelde in het leven van de Hindeloopers. Hier stonden de mooiste meubelen, nog van eikenhout, die langzamerhand onbetaalbaar waren geworden. De wanden waren van boven tot onder betegeld met onderaan de bijzondere tegels met Bijbelse taferelen.

De woonkamer, de binnenkamer, lag aan de straatkant. De beschilderde meubelen hadden hier hun plek veroverd tussen het Chinese porselein, zilveren sier- en gebruiksvoorwerpen en andere snuisterijen.

Tussen beide kamers in was er nog een opkamer, met bedsteden voor alle gezinsleden. Men lag er hoog en droog, maar er was wel een bedsteetrapje nodig om erin te komen.

Dergelijke interieurs, vooral weggelegd voor de schippersfamilies, zijn stille getuigen van de liefde en zorg voor huis en haard, maar ook van de pronkzucht van de Hindeloopers.

 

 
Hindelooper buitenkamer
         poppenkamer, bruikleen Oudheidkundig Genootschap