Woord vooraf

Het oudste Hindelooper schilderwerk dateert van eind zeventiende eeuw. In de achttiende eeuw heeft het Hindelooper schilderen een grote vlucht genomen. Tot op heden was er wel iets over bekend, maar de samenhang ontbrak.
Wie waren de schilders? Ze signeerden niet en er staat zelden een jaartal op de voorwerpen. Kun je ze aan hun manier (hand) van schilderen herkennen? Hebben ze eigen kenmerken? Kun je met die kenmerken het werk indelen? En kun je de spaarzame gegevens die er zijn daar dan aan koppelen?

Al enige tijd zijn Carolien Hack en Marijke van der Winden (docente) bezig het schilderwerk nader te onderzoeken. Hierbij beperken zij zich niet tot het 18e-eeuwse werk, maar documenteren ook de 19e-, 20e- en 21e-eeuwse schilders. Foto’s verzamelen, kenmerken formuleren, overeenkomsten zoeken etc. De eerste resultaten staan inmiddels online.

De naamloze achttiende-eeuwse schilders hebben voorlopig een letter gekregen. Maar… het onderzoek loopt nog. De site is in ontwikkeling. De foto’s zijn deels nog provisorisch.

In eerste instantie worden objecten uit de eigen museumcollectie gepresenteerd. Maar er wordt ook werk uit diverse musea geïnventariseerd. Ook met foto’s van oud Hindelooper schilderwerk van particulieren zijn zij blij en nieuwe zijn meer dan welkom. Op veel vragen over het oude werk kan door het onderzoek vaak meer worden verteld over, bijvoorbeeld, de leeftijd van een voorwerp. Heeft u vragen, inlichtingen op opmerkingen, mail naar: info@museumhindeloopen.nl
U bent welkom!