Vereniging Vrienden Museum Hindeloopen

De Vereniging Vrienden Museum Hindeloopen is op 18 september 2008 opgericht.
Het bestuur van de Vereniging Vrienden Museum Hindeloopen bestaat uit Andries Blom (voorzitter), Luky van der Wal (secretaris/penningmeester) en Riemkje Pitstra.
 

Het doel van de vereniging

Het belangrijkste doel van de vereniging is ondersteuning van Museum Hindeloopen. Dit doel denken wij te bereiken door:
  1. het schenken of in bruikleen geven van voorwerpen aan het museum;
  2. het wekken van belangstelling voor het museum;
  3. het uitgeven van publicaties op het gebied van de geschiedenis, volkskunde, visserij en alles wat specifiek met de cultuur van Hindeloopen te maken heeft.
Het bovenstaande pretendeert zeker niet volledig te zijn maar geeft slechts in grote lijnen weer waar een Vereniging Vrienden mee aan de slag kan.
Op vele wijzen kan invulling worden gegeven aan haar doelstellingen.
 

Werkgroepen

Vanuit de vereniging zijn er vier werkgroepen actief:
  1. de Werkgroep Activiteiten organiseert in het winterseizoen vier keer een lezing. Daarnaast een zomeractiviteit, waarvoor de zomerexpositie als uitgangspunt wordt genomen.
  2. de Werkgroep Kinderactiviteiten organiseert zowel in de voorjaars- als in de herfstvakantie een paar leuke middagen voor de kinderen. Uitgaande van een spannend verhaal volgt er vaak een speurtocht door het museum met een knutselwerk tot besluit (luisteren, leren, doen).
  3. de Werkgroep Rondleidingen heeft gidsen opgeleid, die groepen bezoekers het museum laten zien, uitleg geven over de Hindelooper dracht of een stadswandeling verzorgen.
  4. de Werkgroep Historie Hylpen (Hindeloopen) is gericht op het verzamelen, presenteren en bewaren van historische informatie uit Hindeloopen en het oorspronkelijke buitengebied.

Contact

Wilt u meer informatie of wilt u Vriend van het museum worden stuur dan een mail naar: vriendenmuseumhindeloopen@gmail.com