Schenking poster 'Zuiderzeebad'

Ons museum werd onlangs verrast met een bijzondere schenking van de Vereniging Vrienden Museum Hindeloopen, een originele steendruk, een vroege reclameposter voor het badpaviljoen Hindeloopen. 
 
Ontworpen door Arnold van Roessel (1883-1947) omstreeks 1920-1930, gedrukt door Steendrukkerij Van Roessel & Co, Amsterdam.
 
De vrienden hebben deze poster aangekocht als geschenk aan Museum Hindeloopen. 
De voorzitter overhandigde tijdens een ledenvergadering de poster aan directeur Jelle Brouwer. Wij zijn onze vrienden hiervoor bijzonder erkentelijk en erg verheugd met deze waardevolle aanvulling.
 
Zuiderzeebad Hindeloopen is opgericht in 1912. In dat jaar werd er een houten hokje op de zeedijk net buiten Hindeloopen neergezet. Het succes van de weldadige zeebaden was zo groot, dat dit hokje al in 1913 vervangen werd door een betonnen paviljoen, een beeldbepalend gebouw voor Hindeloopen.
 
Het Zuiderzeebad heeft echter maar een paar jaar gefloreerd. In 1918 was het grootste succes al voorbij, o.a. door de moeilijke tijden als gevolg van de Eerste Wereldoorlog. 
 
In de daaropvolgende jaren, tot op heden, zijn er steeds opnieuw pogingen gedaan om het badpaviljoen in oude luister te herstellen. Helaas zonder blijvend resultaat. Een initiatief met hernieuwde oproepen tot herstel van dit erfgoed vindt u in de recent opgestelde facebookpagina: https://www.facebook.com/ActieBadpaviljoen
 
Ons museum rekent het tot haar taak die oude luister in beelden te kunnen blijven tonen. In de collectie van Museum Hindeloopen ontbrak tot nu toe deze prachtige poster welke een mooie aanvulling is op onze verzameling originele foto’s uit de beginperiode van het Zuiderzeebad.